Zarząd i Komisja Rewizyjna OSP Sobieszewo

Zarząd OSP Gdańsk-Sobieszewo

Prezes OSP

dh Michał Treska

Naczelnik OSP

dh Wojciech Paszkiewicz

Wiceprezes OSP

dh Daniel Wolecki

Skarbnik OSP

dh Jadwiga Trzeciak

Gospodarz OSP

dh Dominik Kowalczyk

Komisja Rewizyjna OSP Gdańsk-Sobieszewo

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

dh Arkadiusz Kuźmiński

Członek Komisji Rewizyjnej

dh Tomasz Balkiewicz

Członek Komisji Rewizyjnej

dh Piotr Banaszkiewicz

Członek Komisji Rewizyjnej

dh Rafał Haś

Członek Komisji Rewizyjnej

dh Krystyna Podhajska